• Management Consulting • Energie • Risk Management • Internal Audit • Asset Management • Utilities • Performance Improvement • Projectmanagement • 

 

In het kort

  • XC Solutions voor freelance en interim projecten in de energie sector.
  • In nauwe samenwerking met de opdrachtgever streven naar creatieve oplossingen; altijd zorgvuldig en kritisch analyserend om tot de meest waardevolle adviezen te komen.
  • Belangrijkste focus op de energie sector, internal audit / risk management, projectmanagement en performance improvement.
  • Meer dan 15 jaar ervaring in verschillende sectoren waaronder Electriciteit & Utilities, Olie & Gas, Duurzame energie, Consumer products, Telecom en Agri/commodities.
  • Klanten omvatten o.a. Eneco, Stedin, Enexis, Nuon/Vattenfall, TenneT, Alliander, GDF Suez / Electrabel, Shell, Gasunie.

Expertise

  • Interim risk management bij Nederlands energiedistributiebedrijf met betrekking tot autorisatie en procesmanagement. Naar aanleiding van organisatorische wijzigingen en splitsingsvoorbereiding zijn de functies en autorisaties geharmoniseerd, conflicterende activiteiten en risico’s in kaart gebracht en mitigerende maatregelen getroffen. Dit heeft een eenduidige werkwijze en beheersing van risico’s tot gevolg gehad.
  • Business consultant voor het sales & service proces herontwerp binnen een producent van industriële energie oplossingen. Het project had tot doel om een geharmoniseerd proces op te leveren, ontworpen volgens de lean uitgangspunten en toepasbaar voor 3 landen/culturen, rekening houdend met verschillende mate van volwassenheid, business modellen en lokale regelgeving. Het proces is geïmplementeerd en gebruikers zijn betrokken door ze onderdeel te maken van de oplossing en verantwoordelijk te maken voor kpi’s.
  • Ontwerp en implementatie van Risk Based Asset Management voor een Europees energiedistributiebedrijf om hiermee de transparantie in het investerings-/ besluitvormingsproces te vergroten. De veranderende manier van werken is geïmplementeerd en geborgd door de voorbeeldfunctie van management, input en betrokkenheid van de operationele medewerkers. Daarnaast is er een continue verbeteringsproces ingericht om de veranderingen te optimaliseren.

Lees verder “Expertise”

Klanten

cxF0391s

In de maanden dat ik met Michel hebben mogen samenwerken bij Stedin, heb ik hem leren kennen als een zeer professionele collega, met een positief gedreven doorzettingsvermogen om de gezamenlijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Stedin Logo

Michel bevat de vaardigheid om verschillende werelden bij elkaar te brengen. Zo weet hij in de kern lastige vraagstukken in een voor iedereen begrijpelijke taal gepresenteerd te krijgen zodat hier ook keuzes in gemaakt kunnen worden. Concreet heeft hij in ons geval geholpen om een nieuw autorisatieconcept op onze SAP ECC omgevingen te zetten (de werelden van IT, Finance en de business)

og-image-facebook

Michel is een ervaren en zeer zelfstandig werkende auditor, die zich vanuit een gedegen vakinhoud en goede sectorkennis snel heeft ingewerkt bij TenneT en op een klantgerichte wijze tijdig en conform specificaties een audit in de Asset Management keten heeft afgerond.

8b3ff008b16c4a26_org